Predaj v praxi

Úvod / Kurzy / Mäkké zručnosti / Predaj v praxi

Základné info o kurze

  Termín kurzov:  16. – 17.8.2018
  Miesto konania: Brezová 86, Žilina
  Cena: 346,80 € (289 € bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov.

Cieľová skupina
Pracovníci obchodných a odbytových oddelení vo výrobnej a nevýrobnej sfére

Profil absolventa
Absolventi budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať s obchodnými partnermi a na verejnosti. Budú udržiavať na požadovanej úrovni partnerské vzťahy so spolupracujúcimi klientmi a budú úspešní v nadväzovaní spolupráce s novými zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaj vhodnou argumentáciou.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe

Rozsah školenia
48 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia

Zber informácií o klientovi

  • Čím sa zaoberá
  • Firemná kultúra
  • Potenciál klienta
  • Ako dosiahnem, že budem iný na akých je zvyknutý?
  • S kým jednám?
  • Čím ho získam?
  • Čím ho strácam – čoho sa vyvarovať?

Analýza „čítanie“ klienta

  • Spracovanie informácií – ako a prečo?

Možnosti obchodníka

  • Čo môžem spraviť naviac?
  • Čo môže zmena môjho prístupu a získaných informácií spôsobiť v správaní klienta?
  • Ako viem zmeny využiť v prospech oboch strán?

Ciele a priority

  • Ako si stanovím konkrétne ciele u klienta?
  • Ako rozlíšim prioritu od nepodstatných záležitostí?
  • Ako mi to pomôže v obchodovaní?

Alternatívy

  • Prečo mám rozlične postupovať u rozličných klientov?
  • Ako hľadať možnosti spolupráce s konkrétnym klientom?
  • Prečo vytrvalosť pomáha a stereotyp kazí obchod?