Hodnotiteľ modelu excelentnosti EFQM

Úvod / Kurzy / Tvrdé zručnosti / Hodnotiteľ modelu excelentnosti EFQM